პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგ. არხზე, სოფ. აკ
2016 წელი

თელავის მუნიციპალიტეტი

ზემო  ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგ. არხზე, სოფ. აკურაში.მდებარე დიუკერის რეაბილიტაცია (I ეტაპი).
 


subscribe news