პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრა
2015 წელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-9, მისი მეორე და სხვა  რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი  2124 ჰექტარი.