პროექტი

სოფელ ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სიტემების რეა
2015 წელი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
 
სოფელ ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სიტემების რეაბილიტაცია I ეტაპი
 
 


subscribe news