პროექტი

 ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში,სოფ. ვაქირ
2015 წელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში,სოფ. ვაქირის სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება.