პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული ახტალის ხ
2014 წელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული ახტალის ხევზე (პკ279+20)  ღვარსაშვის კვანძის აღდგენა-რეაბილიტაცია.