პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავ სისტემაზე სოფელ მატანის #3 გვ
2013 წელი

ახმეტას მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავ სისტემაზე სოფელ მატანის #3 გვირაბის ჩამონგრეული ადგილების აღდგენა.