პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული  შემტბორა
2013 წელი

თელავის, გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული  შემტბორავი ნაგებობის რემონტი, სოფ აკურა,  სოფ ახაშენი, ქ. გურჯაანი 2, სოფ. ბაკურციხეში და სოფ. ტიბაანში.

შედეგი: ირიგაცია 470 ჰექტარი.