პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის ბოლოს გარღვეული უ
2013 წელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის ბოლოს გარღვეული უბნების აღდგენითი სამუშაოები პკ886+60 და პკ906+00-ზე.

შედეგი: ირიგაცია 150 ჰექტარი.