პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული წყალგამშვ
2013 წელი

გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული წყალგამშვები ფარების კაპიტალური შეკეთება.

შედეგი: ირიგაცია 250 ჰა.


subscribe news