პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის წმენდა ნალექისაგა
2013 წელი

გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის წმენდა ნალექისაგან.

შედეგი: ირიგაცია 660 ჰექტარი.