პროექტი

 ზემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული თურდოს ხე
2013 წელი

თელავის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული თურდოს ხევის დიუკერის გაწმენდა და მისი დაცვა წყალდიდობისაგან.

შედეგი: ირიგაცია 100 ჰექტარი.
 
subscribe news