პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის შე
2013 წელი

ახმეტას მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის შეკეთების სამუშაოები.

შედეგი: ირიგაცია 150 ჰექტარი.

subscribe news