პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგ. არხზე  არსებული ე.წ. 37-ე გამან
2012 წელი

სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტები

ქვემო ალაზნის მაგ. არხზე  არსებული ე.წ. 37-ე გამანაწილებელზე ღარული სისტემის 17 კმ მონაკვეთის კაპიტალური რემონტი, ამავე გამანაწილებლის 16 კმ მიწის მონაკვეთის გაწმენდა ნალექისაგან.

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 200 ჰექტარი.