პროექტი

 ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე სოფ. კალაურის და
2012 წელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე სოფ. კალაურის და სოფელ ვეჯინის წყალსაგდებების აღდგენის სამუშაოები.

შედეგი: ირიგაცია 70 ჰექტარი.