პროექტი

ზემო ალაზნის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების წმენდ
2012 წელი

ახმეტასა და თელავის მუნიციპალიტეტები

ზემო ალაზნის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების წმენდა ნალექისაგან.

შედეგი: ირიგაცია 200 ჰა.