პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის მარცხენა ფერდის ა
2012 წელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის მარცხენა ფერდის ამაღლება სხვადასხვა უბნებში პკ66+23-დან პკ308+80-მდე.


subscribe news