პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის
2012 წელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის მექანიკური ნაწილის  და საექსპლუატაციო შენობის აღდგენითი სამუშაო და ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა და მარცხენა მაგისტრალურ არხებზე სარეგულაციო ფარების აღდგენითი სამუშაო.

შედეგი: ირიგაცია 2 500 ჰექტარი.