პროექტი

 გორის მუნიციპალიტეტში სოფ.ატენში ,,ფურნის" და ,,ჯ
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი
 
გორის მუნიციპალიტეტში სოფ.ატენში ,,ფურნის" და ,,ჯებირის" სატ.სადგურების აღდგენა-რეაბილიტაცია.
 
შედეგი: ირიგაცია 56 ჰა.