პროექტი

 გორის მინიციპალიტეტში „ცხინვალის  გამყოფ ხაზთან მ
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი

გორის მუნიციპალიტეტში ცხინვალის გამყოფ ხაზთან მდებარე ზეღულეთის  თემის სოფლების კირბალის და ბერშუეთის სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით.

შედეგი: ირიგაცია 198 ჰექტარი
 subscribe news