პროექტი

 სოფ.დვანის სავარგულების მოსარწყავად სალთვისის სარ
2015 წელი

ქარელის მუნიციპალიტეტი
 
სოფ.დვანის სავარგულების მოსარწყავად სალთვისის სარწყავი სისტემის გამანაწილებლების მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
 
შედეგი: ირიგაცია 300 ჰექტარი.