პროექტი

 კავთისხევის 1 და 2 აწევის სატუმბო სადგურის  შენობ
2015 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი
 
კავთისხევის I და II აწევის სატუმბო სადგურის  შენობების  ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობების და სადაწნევო მილსადენის ერთი ხაზის აღდგენა. I რიგი
 


subscribe news