პროექტი

სოფ. ფლავისმანთან ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგი
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი
 
სოფ. ფლავისმანთან ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის პკ166+93-პკ183+37 L=1644მ ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიება.
 

 


subscribe news