პროექტი

 ჭალის სარწყავი სისტემის  მაგისტრალური არხის და Iრ
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი
 
ჭალის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და Iრიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია მდ. მტკვარზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით რეაბილიტაცია.
 
შედეგი: ირიგაცია 340 ჰექტარი.