პროექტი

 ტაშისკარი გ-1-4 გამანაწილებლების მონაკვეთის პკ 13
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი
 
ტაშისკარი გ-1-4 გამანაწილებლების მონაკვეთის პკ 136+00 დან 151+09-მდე აღდგენა-რეაბილიტაცია
 
შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 500 ჰექტარი.