პროექტი

ცხინვალის რეგიონის გამყოფ ხაზთან მდებარე „მერეთის
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი
 
ცხინვალის რეგიონის გამყოფ ხაზთან მდებარე „მერეთის თემის სოფელ მერეთის, ქერეს და კარბეს (ნაწილი) სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებითი მიწოდებით მდინარე ნიკრულადან მკვებავი არხის მოწყობით.
 
შედეგი: ირიგაცია 245 ჰექტარი.