პროექტი

სასირეთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხ
2015 წელი
 
კასპის მუნიციპალიტეტი
 
სასირეთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, პირველი და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის, მდინარე თეძამზე უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
 
შედეგი: ირიგაცია 47 ჰექტარი.