პროექტი

ტირიფონის სარწყავი სისტემის  მაგისტრალური არხის პკ
2015 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი
 
ტირიფონის სარწყავი სისტემის  მაგისტრალური არხის პკ (264+27 დან პკ358+14 მდე)სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
 
შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2 000 ჰექტარი.