პროექტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფ
2015 წელი
 
კასპის მუნიციპალიტეტი
 
თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფილტრაციული მონაკვეთის რეაბილიტაცია პკ63+11-დან პკ64+11-მდე.


subscribe news