პროექტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემი, მაგისტრალური არხის (

2014 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი
 
თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემი, მაგისტრალური არხის (პკ142+00-დან პკ156+70-მდე) მონაკვეთის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები რკინატორკრეტირებით. I ეტაპი
 
შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 100 ჰექტარი.