პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თეზი-ოკამის არხ
2014 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი
 
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თეზი-ოკამის არხის პკ143+75-დან პკ 156+70-მდე ტრაპეციული კვეთისა და პკ142+20-ზე წყალგამშვები კვანძის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
 
შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 300 ჰექტარი.