პროექტი

დოეს-გრაკალის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის მ

2014 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

დოეს-გრაკალის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის მექანიკური ნაწილის რეაბილიტაცია.

 


subscribe news