პროექტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გა
2014 წელი

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გამტარიანობის გაზრდა (I ეტაპი) პკ 266+97-დან პკ 280+20-მდე და პკ 298+95-დან პკ 307+10-მდე.


subscribe news