პროექტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის ტერი


2013 წელი


ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

subscribe news