პროექტი

სკრა-ქარელის მაგისტრალური არხის სარეაბილიტაცია სამ


2013 წელი


ქარელის მუნიციპალიტეტი

სკრა-ქარელის მაგისტრალური არხის სარეაბილიტაცია სამუშაოების I ეტაპი

შედეგი: ირიგაცია 500 ჰა.