პროექტი

ტაშისკარის არხის სათავეზე შემტბორავი ფარების წყალმ


2013 წელი


ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ტაშისკარის არხის სათავეზე შემტბორავი ფარების წყალმიმღების გისოსის მოწყობის დაზიანებული უბნებისა და განშტოებების B1- B1-IV სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შედეგი: ირიგაცია 500 ჰა.