პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტში სიონის არხზე დამატებითი სარ

2013 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

კასპის მუნიციპალიტეტში სიონის არხზე დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი

შედეგი: ირიგაცია 300 ჰა.