პროექტი

დოეს-გრაკალის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

2012 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

დოეს-გრაკალის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია. I ეტაპი

შედეგი: ირიგაცია 300 ჰა.

subscribe news