პროექტი

ციხესულორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
2014 წელი

ვანის  მუნიციპალიტეტი

ციხესულორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი  405 ჰექტარი.