პროექტი

მაშველის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
2014 წელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

მაშველის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 3150 ჰექტარი.


subscribe news