პროექტი

სოფ. სხვიტორში მდინარე ჩიხურაზე სარწყავი სისტემის

 
2014 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

სოფ. სხვიტორში მდინარე ჩიხურაზე სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 50 ჰექტარი.

subscribe news