პროექტი

აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის სარეაბ
2014 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო ღონისძიება (რესტავრაცია).

subscribe news