პროექტი

 მაშველის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის წყალჩ
2014 წელი

წყალტუბოსა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტები

მაშველის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის წყალჩამკეტი ფარების, წყალმიმღები კვანძის, გამრეცხი გალერეების, ელექტრომექანიკური მოწყობილობების და თევზსავალის რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა  (I რიგი).