პროექტი

ხოდაბუნის სარწყავი სისტემის, სათავი ნაგებობის, მაგ

2014 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

ხოდაბუნის სარწყავი სისტემის, სათავი ნაგებობის, მაგისტრალური არხის,  I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 489 ჰექტარი.