პროექტი

 ვარციხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის წყალმ
2014 წელი

ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

ვარციხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის წყალმიმღეიბი კვანძის გამრეცხი რაბებისა და ელექტრომექანიკური მოწყობილობების რეაბილიტაცია, საექსპლუატაციო შენობის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა (II რიგი).