პროექტი

მაშველის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რესტავ

2013 წელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

მაშველის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რესტავრაცია.