პროექტი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, გომისა და შუახის მაგის
2013 წელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გომისა და შუახის მაგისტრალური არხების წმენდა ნალექისაგან.

შედეგი: დაშრობა 1 560 ჰექტარი.