პროექტი

სოფელ ფერსის და მუგარეთის მექანიკური აწევის სარწყა


2015 წელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ფერსის და მუგარეთის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის აღდგენა რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 116 ჰექტარი.

  

subscribe news