პროექტი

სოფ. ხოსპიოში მდებარე ალმალოს სატუმბი სადგურის გარ
2015 წელი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ხოსპიოში მდებარე ალმალოს სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება