პროექტი

 ზაკი-ხანდო-კოთელიას და ზრესის სატ.სადგურების შიდა
 2015

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ზაკი-ხანდო-კოთელიას და ზრესის სატ.სადგურების შიდა და გარე ელ.მომარაგება.