პროექტი

 ალმალო-მურჯახეთის სარწყავი სისტემის, ალმალოს სატ
2015 წელი


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 
ალმალო-მურჯახეთის სარწყავი სისტემის, ალმალოს სატუმბო სადგურის, მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია.
 
შედეგი: ირიგაცია 1 380 ჰექტარი.
 
 
subscribe news